Yaşam

İlçemizdi ekonomik nedenlerden dolayı göç olayının olması, Ankara gibi büyük bir kente yakın olması nedeniyle genç nüfusun büyük bir kısmı özellikle ilçenin merkez köy ve kasabalarından ayrılmıştır.
Kültür etkinlikleri ile vatandaşların eğlenebileceği mekanlar yeterli değildir.
İlçemizde iş ve çalışma hayatını büyük ölçüde etkileyebilecek yatırımlar yapılmamıştır. Fabrika, sanayi tesisi ve atölyeler yoktur.
İlçe merkezinde ve köylerinde iş ve çalışma hayatının karakteristik özelliğini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.
İlçe merkezinde ve köylerinde aşiret, şeyh ve ağalar bulunmamaktadır.

1. Oyunlar

Sinsin
Geceleyin, ateş etrafında genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunudur.

Yüksük Oyunu
Oyuncular çoraplarını çıkarırlar ve ebeye verirler. Ebe çorapları yere dizer. Ebe elindeki yüzüğü çorabın içine saklar. Diğer oyuncular ebeye sorarak yüzüğü bulmaya çalışır. Bulan ebe olur. Oyun böylece devam eder.

Sek Sek Oyunu
Bu oyun değnekle oynana bir oyun türüdür. Seksek değneği çalıdan yapılır. Seksek oynayacaklar aynı hizaya gelerek değneği dizine vurarak fırlatır. Bütün oyuncular değneğini fırlatınca kim daha uzağa atarsa o birinci olur. Sonuncu olan ebe olur. Böylelikle oyuncuların oynama sırası ve ebe belli olmuş olur. Bundan sonra oyun başlar. Ebe değneğini bir adım ileriye koyar. Diğer oyuncular sıra ile otururlar ve değneği ayağına vurarak ileriye atar. Bu atma sırasında değneği atan oyuncunun değneği ebenin değneğine değmesi şarttır.


2. Aile Yapısı ve Akrabalık İlişkileri

Geniş aile tipi dikkat çekmektedir.
Çiftçilik ve tarım faaliyetlerinin makinalaşma olmamasında dolayı fazla insan gücü gerektirmesi aileleri birlikte yaşamaya itmiştir.
Bunun yanında aile içi ilişkilerin kuvvetli olmasıda bunda önemli faktördür.
Aile büyüklerine sahip çıkmak onları yaşlılıklarında yalnız bırakmamakta önemli sebeplerdendir.
Ayrıca aile büyükleri hayatlarında yaşadıklarıyla edindikleri tecrübelerle her zaman fikirleri alınan kişilerdir.
Akrabalar arası dayanışma yardımlaşmada dikkat çekmektedir. Akrabalar mutlu günlerinde beraber oldukları gibi her hangi birinin başına gelen en ufak bir musibeti beraber göğüslerler bu yüzden herkes kendi sülalesini bilir ve yardım etmeye çalışır.
Bu birlikteliğe düğün, cenaze, tarla, bağ-bahçe işlerinde her zaman görmekteyiz.
Akrabalık deyimleri şuan kullandığımız dille aynı özellikleri gösteriyor.


3. Sosyal Hayatta Dayanışma(İmece)

Yeşilözde yardımlaşma adeti çok eskilere dayanır. Onbeş yirmi komşu guruplar halinde hergün birinin işine giderek toplu halde çalışır ve yardımlaşırlardı.
Yeşilöz içme suyu olmadığı zamanlarda su ihtiyacını Kirmir çayından karşılarmış 1947 yılında köyde hep birlikte çalışarak beş km uzaklıktaki Çatak deresinden içme suyu getirmişler. Şimdi balı olunan ilçemize de patika bir yol varmış. Bu yolun genişliği insan ve hayvanların tek olarak geçebileceği kadarmış. Köylü devletten dinamit, kazma, kürek gibi yardımlar alarak yolu bir kamyon geçecek kadar genişletmişler.
Bunu yine imece usulü ile köye 9 km uzaklıktaki oluk deresinden şişeleme yapılacak kalitedeki bir suyu devletten yardım almadan kendi imkanları ile getirdi.

4. Çiftçilikte Kullanılan Aletler
Düven
Saban
Boyunduruk
Selve
İnbal değneği
Çekel
Kazma
Kürek
Çapa
Çatal ağa
Orak
Yaba
Dirgen
Gedeolu
Ayalama
Tırmık
Çinevir
Kalbur
Halka
Çöte


5. Mutfakta Kullanılan Aletler
Toprak saç
Pisleeç
Turhan
Helke
Güğüm
İbrik
Tava
Tahta kaşık
Yaslaaç