Deyişler

1. Ninniler

Nenni dediğim nennisine.
Selam söylen kendisine.
Nenni yavrum uyu guzum.
Neni yavrum böyü guzum.
Ulu dağların mazısı.

Alnımın kem yazısı.
Meler koyunu kuzusu.
Nenni yavrum uyu guzum.
Nenni yavrum uyu büyü.
Neni dedim nennisine.

2. Maniler ve Türküler

Çiğdem sarı ben sarı.
Çiğdeme konan arı.
Çiğdemde balın mı var?
Gurbette yarin mi var?

Sarı kurdelem sarı.
Dağlara saldım yari.
Dağlar kurban olayım.
Verirsen nazlı yari.

Üzüm koydum sepete.
Yar oturur tepede.
İstanbul’dan bir kız aldım.
Şan verdi memlekete.

Bahçeleri kirazlı.
Benim yarim çok nazlı.
Yarim gurbete gitmiş.
İçerim çok marazlı.

3. Yaslar

Çocuk İçin Yas
Delikanlı İçin Yas
Evli Erkek Arkasından Yapılan Yas
Ana İçin Yas
Baba İçin Yas

4. Yer İsimleri

Köydeki İsimler
adalar
adalınıg guyu
ahmeda bugarı
ahmet avlası
aktopraklı guyu
alabaş harmanı
alaybo
ali cingil mahallesi
alibey deyirmeni
arab çayırı
armudö
asar
asar
Gara Gilig Harman
asmaarası
aşağı çay
aşağı mahalle
aşşa kalaycı
atacak
aynacug gaya
baltepesi
batlıca
bogaz dere
boğaz gecit
boğazdere
boyalının doruk
bozyer
büg
büyük almaçayır
büyük çukur
büyükgayö
camö
carag dere
cıbcıb
cihan bayırı
cin deresi
çakırcabükü
çakmak çayırı
çatak deresi
çay gaşı
çengel pazarı
çetin gaya
çilek deresi
çökö
çukur çifliği
çukur tepesi
çukur yası
damın ağzı
deli ormanı
deliyar
depecik
deyirmen başı
deyirmen dere
deyirmen önü
dibeklö
dikenni yatak
dikmenkalesi
dolamac
düvencük gölü
elucuran
emürün taş kesdü
ermeni harmanı
ermeni mahallesi
evgaya
ezan taşı
gaba armut
gadı bagı
gado deresi
gadun bugarı
galacog tarla
galayı kapısı
garabulak
garagaya
garagaya
garagilig idelik
gavacuk
gavacuk deresi
gavaklı bağ
gavurla
gavurug eşme
gayalık harman
gayıcı
geredelinig gulag
geriş deresi
gışlayüzü
gızılcög yama
goğoz
göçük bağ
gömerig düz
gövercinnik
göverencinin doruk
gubalar
güllünüg söt
güney bağı
günüyası
günyüzü
güzbugar
hacog harman
halil öldüğü
hanö
harita
hasan bağı
hasan ebenig göl
hasanog baça
hatıb soka
hünkarın yalak
hürü
ılıca yakası
ibe bugarı
ilhanıg gaya
imancinıg gulak
inbaşı
isa mezarlıgı
istanbulkapısı
kamallar önü
kamilin gısır
kara çaltı
kara çam
karaçalı
karşı mahalle
kaya yol
keltarla
kereteler
keşgayası
kinnik
konya
kökez
kömür ocağı
köpek bugarı
körlek guyu
kuşkayası
küçük alma çayırı
küçük kızık
kürtüme
manasurundoruk
menekşeli dere
mezarlık
mısagilig gulak
minabla
namazla burnu
nazlog ağıl
nohutluk
oluk deresi
ortagaya
osman ağanıg diş
oymaağac
ödö
öküz yatağı
öreniçi
poşnag goru
sakalog baça
sarıkaya
sarınıg guyu
sayman deresi
sazak
seküler
södözü
süngüce
şarabhane
şarapçılar
şelale
şergeciti
şıh bükü
tabakhane
tahtalı
tintin konya
topalaklı
türkmenin ahlat
uluyol
uzungaya
yalı bayır
yaslıgaya
yayla
yazıbaşı
yazılar
yelli aya
yılan eyreni
yukarı bugarö
yukarı dere
yukarı kalaycı
yukarı karaçaltı
yukarı mahalle
yukarıbunar

Yayla İsimleri
Batlıca
Büyük Kızık
Büyük Çukur
Kayıcı Köllek kuyu
Küçük Kızık
Sazak
Bozyer

Pınar ve Çeşme İsimleri
Camö bunarı
Daş bunarı
Çolakgilin bunarı
Ödü bunarı
Güz bunarı
Kör Ayşanın bunarı
Gavacık bunarı
Köpek bunarı
Mıhlı bunarı
Cırcır bunarı
Yukarı bunarı
Oluk Deresi bunarı
Gadun bunarı
Hanönü bunarı
Ahmet ağanın bunarı
Uzun bunarı
Ayavayanın bunarı
Dibecik bunarı